Vorschriften

Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy, telefon lub e-mail. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar – oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Coins From World ul. Wrocławska 14/3 61-838 Poznań Regon: 301566102 NIP: 778-141-43-48 Tel.: +48 795 162 013 e-mail: Office@coinsfromworld.com coinsfromworld@yahoo.pl Sklep internetowy działający pod adresem www.coinsfromworld.com, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę Coins From World z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem. Nr NIP 778-141-43-48, nr Regon 301566102. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Sposoby składania zamówień:strona internetowa www.coinsfromworld.com telefonicznie + 48 795-162-013 e-mailem pod adresem office@coinsfromworld.com coinsfromworld@yahoo.pl Złożenie zamówienia poprzez stronę będące własnością www.coinsfromworld.com oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Zamawiający może wybrać następujące formy płatności:gotówka karta kredytowa on-line przelew bankowy Realizacja zamówienia następuje etapami po:Otrzymaniu autoryzacji – przy zamówieniach płatnych kartą Wpłynięciu należności na rachunek bankowy – przy zamówieniach płatnych przelewem. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Płatność przelewem bankowym należy zrealizować w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie płatności w tym terminie może doprowadzić do anulowania zamówienia. W przypadku zamówień na złoto lokacyjne (sztaby i monety bulionowe), platynę lokacyjną (sztaby i monety bulionowe), srebro lokacyjne (monety bulionowe) oraz brylanty, płatność musi wpłynąć na rachunek bankowy Firmy w ciągu 48 godzin. Niedokonanie płatności w tym terminie jest jednoznaczne z możliwością jego rozliczenia po aktualnych kursach metali szlachetnych i walutowych. W przypadku zamówień na złoto lokacyjne (sztaby i monety bulionowe), platynę lokacyjną (sztaby i monety bulionowe), srebro lokacyjne (monety bulionowe) oraz brylanty, płatność za zamówienia powyżej 50.000,00 PLN (lub równowartości w innej walucie) musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy w ciągu 24 godzin. Niedokonanie płatności w tym terminie jest jednoznaczne z możliwością jego rozliczenia po aktualnych kursach metali szlachetnych i walutowych. dokonaniu transakcji w siedzibie Sklepu Realizacja zamówień w ramach dostawy natychmiastowej odbywa się w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę . zapłaty, zaś w ramach dostawy odroczonej – w terminie do 45 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę. zapłaty lub w terminie wskazanym indywidualnie przy opisie produktu w sklepie internetowym. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu oczekiwania na zapłatę oraz czasu oczekiwania na dostawę przesyłki – jest to jedynie termin, w jakim firma Coins From World udostępni zamówione towary do odbioru lub wysyłki. W przypadku opóźnień dostaw towarów do firmy Coins From World., następujących z niezależnych od firmy przyczyn, czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu. Wówczas realizacja zleceń następować będzie niezwłocznie po otrzymaniu towaru od producenta lub zgodnie z punktem 8. Regulaminu. Dbając o terminową realizację zamówień firma Coins From Word. zastrzega sobie prawo dostarczenia zamiennie produktów o identycznych parametrach, pochodzących z innych uznanych mennic, będących członkiem The London Bullion Market Associaton. Odbiór przesyłek i formy dostawy (o ile przy danym produkcie nie jest zawarta informacja o innym terminie realizacji / dostawy): Poczta Polska – czas dostawy do 7 dni roboczych po dniu nadania Poczta kurierska – czas dostawy do 2-5 dni roboczych Odbiór osobisty po uprzednim kontakcie – do 7 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Klienci, którzy nie otrzymają przesyłki pocztowej bądź kurierskiej w przewidzianym terminie, powinni niezwłocznie (telefonicznie bądź mailowo) poinformować o tym fakcie nasze biuro obsługi klienta. Zwłoka dłuższa niż 7 dni może uniemożliwić przeprowadzenie procesu reklamacyjnego). Towar nieodebrany w ciągu 14 dni od poinformowania Klienta o jego odbiorze, przechodzi do depozytu. Za depozyt pobierana jest opłata roczna w wysokości 5% wartości towaru. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT lub paragon. Ceny podawane są w PLN, EUR lub USD i zawierają podatek VAT, jeśli występuje. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Do wartości zamówienia doliczone są koszty dostawy. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Sklep w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takim przypadku kwota pieniężna z tytułu zamówienia podlega zwrotowi Zamawiającemu w terminie do 7 dni. Dbając o terminową realizacje zamówień firma Coins From World zastrzega sobie prawo dostarczenia zamiennie takich samych produktów pochodzących z innych uznanych mennic będących członkiem THE LONDON BULLION MARKET ASSOCIATION. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z zakupionego towaru, usługi w www.coinsfromworld.com bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, zakupu usługi. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie został w żaden sposób zniszczony. W przypadku wycofania złożonego i opłaconego zlecenia zakupu wartości dewizowych (w tym złota w rozumieniu Ustawy z dnia 27.07.2002 Prawo Dewizowe) lub ich zwrotu rozliczenie nastąpi po aktualnym kursie skupu złota zamieszczonym na stronach internetowych:    w przypadku platyny według aktualnych jej notowań Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich złożenia i w tym czasie Zamawiający zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym. Zgłoszenie zwrotu towaru powinno nastąpić drogą e-mailową pod adresem office@coinsfromworld.com coinsfromworld@yahoo.pl lub telefonicznie + 48 795-162-013. Zwracany towar należy dostarczyć razem z otrzymaną fakturą. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Zwrot należności następuje w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez Zamawiającego lub przekazu pocztowego pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru przez Zamawiającego nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatruje sąd właściwy dla siedziby pozwanego, lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.